Skip to content

L&T:N SAIRAUSKASSA

 

TERVETULOA L&T-SAIRAUSKASSAAN!

Sairauskassan vakuutetuiksi tulevat kaikki työntekijät ja toimihenkilöt, jotka saavat L&T:ltä pääasiallisen toimeentulonsa ja joiden työsuhde ei ole lyhytaikainen eikä tilapäinen. Myös määräaikaisessa työsuhteessa oleva henkilö liitetään kassaan, mikäli kyseessä ei ole lyhyt määräaika.

                                                                    Ajankohtaista

Usein kysyttyä

Hammaslääkärikorvauksen saa vuoden jäsenyyden jälkeen. Jäsenyys alkaa neljän kuukauden kuluttua työsuhteen alusta. Jäsenyytesi on alkanut 15.5.2018, näin ollen saat korvauksen hammaslääkäristä aikaisintaan 15.5.2019 käynneistä.

Sairauskassan 80% korvaus sisältää kela-osuuden ja kassan lisäetuuden, yhteensä 64 euroa. Laskusi mukaan fysioterapeutti on vähnetänyt kela-osuuden 11 euroa, olet maksanut fysioterapeutille 69 euroa, joten kassan lisäetuudeksi jää 53 euroa.

Luomen tai muun ihomuutoksen poisto yksityisellä puolella laskutetaan lääkärin toimenpiteenä, kassan säännöissä ei mainita toimenpidenpalkkoiden korvausta, joten kassa ei sitä korvaa. Sama koskee myös esimerkiksi kynnen poistoa, ihon laserkäsittelyä tai vastaavanlaisia toimenpiteitä, vaikka ne tehtäisiin lääketieteellisistä syistä.

Korvauksen edellytyksenä on, että tutkimus on hallituksen vahvistamassa tutkimusluettelossa

Korvauksen edellytyksenä on, että tutkimus ja hoito ovat kelakorvattavia. Esimerkiksi suun perustutkimus voi olla kelakorvattava vain joka toinen vuosi. Hammaslääkäri määrittää sen, kuinka usein tutkimus on tarpeen.

Silmälaseista voi saada korvausta joka kolmas kalenterivuosi. Jos sinulle on korvattu silmälasit vuonna 2023, voit saada korvausta vuonna 2026, päivämäärällä ei ole väliä. Ota yhteys kassaan, niin varmistetaan milloin korvaus on maksettu edellisen kerran.

Erikoislääkärin vastaanottopalkkioista korvataan 80% neljästä käyntikerrasta kalenterivuodessa. Jos sinulta veloitetaan jostain vastaanotolla tehdystä toimenpiteestä erikseen, sitä ei kassa korvaa. Yleislääkärinpalkkiosta korvataan vain kelaosuus.

Jäsenyys on katkolla hoitovapaan ajan, joten kassan maksamiin lisäetuuksiin ei ole oikeutta. Mikäli katkosta huolimaatta saat esim. apteekista lääkkeet maksutta, kassa lähettää sinulle maksamastaan lisäetuudesta laskun kotiin.

Tieto tulee varmimmin perille, kun olet itse yhteydessä kassaan.

Ota yhteys kassaan, niin selvitään täyttyvätkö jäsenyysehdot. Samoin, jos työtunnit lisääntyvät niin, että jäsenehdot täyttyisivät, ota itse yhteys kassaan.

Maksa kustannukset ensin itse ja hae korvaus kassasta. Saamassasi kirjeessä on jäsenyyden alkupäivä, voit ottaa kirjeen mukaan apteekkiin, jotkut apteekit ja muut palvelutuottajat hyväksyvät kirjeen tiedoksi kassan jäsenyydestä ja laskuttavat kassaa suoraan. Uudet kela-kortit voidaan tilata vain jäsenyyden alkupäivää seuraavan kuun alusta, joten jonkin verran viivästystä tulee aina.

L&T-sairauskassan yhteystiedot

puh. 010 636 2718 (puhelinajat ma–pe klo 9–11 ja 13–15)

sähköposti: sairauskassa@lassila-tikanoja.fi

L&T-sairauskassalle tarkoitettu posti lähetetään osoitteeseen:

L&T-sairauskassa
Valimotie 27, 00380 Helsinki

Ratkaisuasiantuntijat

Irene Liukkonen

Julia Katajisto

Tea Vilén

Toimitusjohtaja

Leena Anttila