Skip to content

L&T Sairauskassa

 

Vakuutussuhde

Kaikki uudet L&T:llä päätoimisesti työskentelevät tulevat vakuutetuksi sairauskassaan, mikäli kassan säännöissä mainitut ehdot täyttyvät eli he kuuluvat kassan toimintapiiriin.

Mikäli työsuhteen ehdot muuttuvat kesken työsuhteen niin, että sillä on vaikutusta vakuutettuna olemiseen, henkilö voi olla itse yhteydessä kassaan.

Toimintapiiri

Kassaan otetaan vakuutetuksi henkilö, joka saa pääasiallisen toimeentulonsa joltakin seuraavista yrityksistä:

  • Lassila & Tikanoja Oyj
  • L&T Siivous Oy
  • L&T Kiinteistöhuolto Oy
  • L&T Kiinteistötekniikka Oy
  • L&T Ympäristöpalvelut Oy
  • L&T Teollisuuspalvelut Oy
  • L&T-sairauskassa

Yrityskauppojen myötä L&T-konserniin tulleet työntekijät eivät automaattisesti kuulu kassan toimintapiiriin, jos työnantaja on joku muu kuin yllä lueteltu. Tällainen tilanne vaatii aina sääntömuutoksen.

Toiseen sairauskassaan kuuluva henkilö ei voi kuulua L&T-sairauskassaan.

Pääasiallinen toimeentulo tulee toimintapiiriin kuuluvalta yritykseltä. Pääsääntö on, että viikkotyöaika on yli 20 tuntia.

Kassaan ei voi liittyä henkilö, jonka työsuhde on tilapäinen tai lyhytaikainen. Lyhytaikaisuuden rajana voidaan pitää noin kuutta kuukautta.

Erityisesti on huomattava, että tilapäinen ja lyhytaikainen ei tarkoita samaa kuin määräaikainen. Pitkä määräaikainen työsuhde edellyttää henkilön liittymään sairauskassaan, jos päätoimisuuden ehto täyttyy.

Mikäli lyhyitä peräkkäisiä työsuhteita on useita, henkilö voi itse olla yhteydessä kassaan ja tiedustella, milloin hän kuuluu kassan toimintapiiriin.

Vakuutussuhteen alkaminen

Vakuutetuksi hyväksytyille lähtee jäsenen tietopaketti sähköpostitse työantajan antamaan sähköpostiosoitteeseen.

Jos on epävarma ehtojen täyttymisestä, lisätietoja saa kassasta.

KELA-kortti

Kassan jäsen todistaa vakuutussuhteensa L&T-sairauskassassa esittämällä Kela-korttinsa, jonka kääntöpuolella on merkintä "työpaikkakassa arbetsplatskassa 48017".

Kassan Kela-kortti tulee kotiin postitse sen kuukauden alkupuolella, kun vakuutusvastuu siirtyy Kelalta L&T-sairauskassalle.

Kassan vakuutusvastuu alkaa aina kuukauden alusta. Tämän jälkeen sairauskassa käsittelee ja ratkaisee SVL:n mukaiset etuudet eli toimii vakuutetuilleen Kelan toimistona.

Kela-korttia ei voida tilata, jos kassassa vakuutettuna oleva henkilö ei kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Kassalla ei ole erillistä jäsenkorttia.

Vakuutussuhteen päättyminen

Vakuutussuhde päättyy työsuhteen päättyessä. Vakuutussuhde katsotaan päättyneeksi myös, kun pääasiallisen toimeentulon vaatimus ei täyty.

Vakuutussuhteen päättymisen jälkeen henkilöllä ei ole oikeutta kassan myöntämiin lisäetuuksiin.

Vakuutusvastuu siirtyy L&T-sairauskassalta Kelalle kuitenkin vasta kuukauden päätyttyä.

Jäsenyyden alkaminen

Jäsenyys alkaa vasta 6 kuukauden kuluttua työsuhteen alkamisesta.