Skip to content

L&T Sairauskassa

 

Mitä L&T-Sairauskassa korvaa?

 • Vakuutetulle korvataan terveyskeskusmaksu, julkisen puolen sairaalan poliklinikkamaksu ja julkisen puolen päiväkirurgiasta peritty maksu enintään terveydenhuollon maksukattoon asti.
 • Julkisen sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksu korvataan enintään 60 vuorokaudelta saman sairauden johdosta kuitenkin kalenterivuodessa maksukattoon saakka.
 • Lääkärin määräämät lääkkeet silloin, kun niistä on saatu korvausta myös sairausvakuutuslain nojalla. Korvaus lasketaan siitä hinnasta (viitehinta), josta sairausvakuutuslain mukainen korvaus on laskettu. Samoin korvataan kliiniset ravintovalmisteet, niitä vastaaat tuotteet ja perusvoiteet.
 • Erikoislääkärin vastaanottopalkkiosta 80%, neljä käyntiä kalenterivuodessa. Huom! Lääkärin toimenpidepalkkiot eivät kuulu korvauksen piirin, esim. luomen poisto.
 • Lääkärin määräämät, hallituksen vahvistaman tutkimusluettelon mukaiset laboratoriotutkimukset, patologian alaan kuuluvat tutkimukset sekä niihin liittyvä näytteenotto. Tutkimusluettelo vahvistetaan puoli vuosittain tai tarvittaessa; laboratoriotutkimukset ja patologiset tutkimukset korvataan.
 • Lääkärin määräämät, hallituksen vahvistaman tutkimusluettelon mukaiset ultraääni- ja röntgentutkimukset. Tutkimusluettelo vahvistetaan puoli vuosittain tai tarvittaessa;
 • Lääkärin määräämistä hallituksen vahvistaman luettelon mukaisista tähystystoimenpiteistä ja niiden laitosmaksuista 80%.
 • Magneettitutkimuksen (MRI) korvattavuudesta on haettava puolto ennen toimenpidettä kassasta puhelimitse tai sähköpostilla.

Kassa korvaa vain sopimuspaikassa, Mehiläisessä, tehtyt magneettikuvaukset.

***Sovi kuvauksen jälkeen Mehiläisen kanssa, miten ja mihin he lähettävät sinulle MRI-tutkimuksen lausunnon (kuvat saat mukaan cd-levyllä).

Varaa aika Terveystaloon hoitavalle lääkäreille, mikäli et ole tehnyt sitä ennen kuvausta.

Ennen kuin olet yhteydessä hoitavaan lääkäriin työterveydessä Terveystalossa, sinun on varmistettava, että sekä lausunto MRI-tutkimuksesta että kuvat cd-levyllä ovat työterveydessä lääkärin käytettävissä.

*Jos palaat takaisin lähettävän lääkärin luo vastaanottokäynnille, sinulla on oltava lausunto ja levyke mukanasi lääkärin vastaanotolla. Mikäli sinulle on varattu Terveystalossa puhelinaika vastauksen kuulemiseksi, toimita MRI-tutkimuksesta lausunto ja cd-levyke edellisenä päivänä siihen Terveystalon toimipisteeseen, mihin on seuraavalle päivälle varattu lääkärin puhelinaika. Pyydä työterveyshuoltoa kertomaan sinulle oikea toimipaikka ja aikataulu.*

Mikäli käynti on turha siitä syystä, että sinulla ei ole ollut tarvittavaa materiaalia mukanasi tai sitä ei ole toimitettu Terveystaloon, joudut maksamaan vastaanottokäynnin itse.

Mikäli käyt magneettikuvauksessa muualla, mukaan lukien Terveystalo, maksat kuvauksen itse.


 

 • Lääkärin määräämästä fysioterapiasta kassan maksama korvaus on 80 %, enintään 10 hoitokertaa kalenterivuodessa.
 • Lääkärin määräämästä hieronnasta, naprapatia-, osteopatia- ja kiropraktiikkahoidosta kassa korvaa 80 %, mikäli hoito annetaan sairauden hoitamiseksi. Enintään korvataan 5 hoitokäyntiä kalenterivuodessa.
 • Matkakuluista korvataan sairausvakuutulain mukaan korvattavien matkojen omavastuu. Matkakulut korvataan halvinta kulkuneuvoa käyttäen, aivan lähiliikenteen matkoja ei korvata. Apteekissa käyntejä ei korvata.
 • Lääkärin määräämät sidokset, apuvälineet ja tekojäsenet korvataan 100 euron enimmäismäärään korvauskertaa kohti, mikäli niitä ei ole mahdollista muuten hankkia ilmaiseksi. Korvausta voidaan suorittaa uudelleen kerran kalenterivuodessa.
 • Lääkärin määräämät hoitovälineet, laitteet ja mittarit korvataan kokonaan tai osaksi hallituksen harkinnan mukaan.
 • Yksityisen puolen hammaslääkärin ja erikoishammasteknikon ja hammaslääkärin määräämän suuhygienistin hammashoidollisista toimenpiteistä ja kustannuksista korvataan 80 %. Korvauksen edellytyksenä on että siitä saa myös SVL:n mukaisen korvauksen. Julkisella puolella annetusta hammashoidosta korvataan 100%. Lisäetuutta maksetaan vähintään yhden vuoden kassaan kuuluneelle. Hammashoidon korvausten enimmäismäärä on 500 euroa kalenterivuodessa. Suuhygienistin hoidon korvaus edellyttää hammaslääkärin määräystä ja että määräys on hankittu ennen hoidon antamista.
 • Silmälaseista ja piilolinsseistä tai vaihtoehtoisesti silmien taittovirheleikkauksesta korvauksen enimmäismäärä on kertakorvauksena 400 euroa vuoden kassan jäsenyyden jälkeen. Korvauksen edellytyksenä on, että linssit on hiottu optisesti näkökykyä korjaaviksi. Korvausta voidaan suorittaa joka kolmas kalenterivuosi.
 • L&T-sairauskassan sääntöjen 14 a § perusteella hallituksen harkinnan mukaan korvattaviin leikkauksiin ja erityistoimenpiteisiin tarvitaan osakkaan työterveyshuollosta saatu B-lausunto. Hakija täyttää erillisen hakemuksen, jossa on tarvittavat selvitykset. Lisäksi kassa pyytää kassan asiantuntijalääkärin kannan hakemukseen.

Tarkemmat ohjeet ja hakulomakkeen saa kassasta.