Skip to content

Kokouskutsu 26.4.2023

17.4.2023 klo 12.51L&T-sairauskassan varsinainen kassankokous pidetään keskiviikkona 26.4.2023 klo 09:00 alkaen Teams-yhteyttä käyttäen.

Kokouksessa käsitellään kassan sääntöjen 33 §:ssä mainitut varsinaiselle kassankokoukselle kuuluvat asiat:

 • esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;
 • päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 • päätetään alijäämän peittämisestä;
  • kassan hallitus esittää, että tilikauden alijäämä 168 322,28€ peitetään kassan sääntöjen 26§:n mukaisesti käyttörahastosta
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
 • määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilitarkastajan palkkiot;
 • valitaan hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet seuraavalle toimikaudelle;
  • jäsenten puolesta Jari Niemi esittää, että hallituksen hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet seuraavalle toimikaudelle;
  • jäsenten Sami Koivuhuhta esittää, että hallituksen jäseneksi valitaan Sami Koivuhuhta ja hänen varajäsenekseen Emma Hakasalo
  • jäsenten puolesta Peter Lammenranta esittää, että hallituksen jäseneksi valitaan Peter Lammenranta ja hänen varajäsenekseen Heikki Harakka
  • osakkaiden puolesta Hilppa Rautpalo esittää, että hallituksen jäseniksi valitaan Hilppa Rautpalo, Jami Pohja ja Valtteri Palin ja heidän varajäsenikseen Jorma Mikkonen, Päivi Tyni ja Heidi Tilli
 • valitaan tilintarkastaja ja tarvittava varatilintarkastaja;

Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon kokoukseen 24.4.2023 klo 16:00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen sairauskassa@lassila-tikanoja.fi. Ennakkoilmoittautumisesta tulee käydä ilmi sähköpostiosoite, johon etäkokouksen kutsulinkki lähetetään. Osallistujalista vahvistetaan klo 9:00 kokouksen alussa, joten olethan heti kokouksen alussa paikalla.

Jäsen käyttää oikeuttaan kassankokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Asiamiehenä voi toimia ainoastaan kassan toinen jäsen ja hänellä on oikeus edustaa enintään 1 jäsentä. Päivätty ja yksilöity valtakirja tulee lähettää kassaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä osoitteeseen sairauskassa@lassila-tikanoja.fi.

Kokoukseen ennakkoilmoittautuneille jäsenille lähetetään Teams-kokouksen kutsulinkki sähköpostilla tiistaina 25.4.2022 klo 16:00 mennessä. Kutsulinkki on henkilökohtainen ja jokaista etäosallistujaa kohti tulee olla oma yhteys.

Kokous nauhoitetaan pöytäkirjan tarkistusta varten.

Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävinä kokonaisuudessaan viikon ajan ennen kassankokousta kassan toimistolla.

Helsingissä 5.4.2023

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Leena Anttia 010 636 2715