Skip to content

Lisäetuuksia lomautetuille 18.9.2023 - 31.12.2023

29.9.2023 klo 10.21


Kassan hallitus on päättänyt että sääntöjen 14 – 14 a §:n mukaisia lisäetuuksia maksetaan lomautetuille 18.9.2023 - 31.12.2023.

Kassan sääntöjen mukaan jos vakuutettu on palkattomasti poissa työstään työnseisauksen tai työn puutteesta johtuvan lomautuksen taikka jonkin muun syyn kuin sairauden tai vanhempainvapaan vuoksi, hänelle ei makseta näiden sääntöjen 14 – 14 a §:n mukaisia lisäetuuksia kysymyksessä olevalta ajalta.

Yllä mainitusta poiketen, korvausta voidaan kuitenkin suorittaa hallituksen harkinnan mukaan käyttörahastosta.