Skip to content

UUSI JÄTELAKI – TEOLLISUUS

UUDEN JÄTELAIN VAIKUTUKSET TEOLLISUUTEEN

Uuden jätelain myötä teollisuutta koskee laajempi jätteiden erilliskeräysvelvoite. Jätteiden erilliskeräysvelvoite koskee myös teollisuuden prosesseissa syntyviä jätteitä. Jätelain mukaan myös suurina määrinä syntyvä tasalaatuinen jäte lajiteltava erikseen ja näin ollen esimerkiksi kalvomuovit tulee jatkossa erotella muista muoveista erilleen. 

Kirjanpito- ja raportointivelvoitteisiin on myös tullut muutoksia. Teollisuuslaitosten on esimerkiksi eriteltävä teollisessa toiminnassa syntyvät jätteet laitoksella tapahtuvassa rakentamistoiminnassa syntyvistä rakennusjätteistä sekä laitoksen yhteydessä olevissa toimisto- ja sosiaalitiloissa syntyvistä yhdyskuntajätteistä. 

UUDEN JÄTELAIN TUOMAT MUUTOKSET

Jätelain mukaan suurina määrinä syntyvä tasalaatuinen jäte lajiteltava erikseen. Teollisuuden alasta riippuen jätelaadut ja määrät vaihtelevat, jolloin yleistä ohjeistusta kaikista erikseen lajiteltavista ja kerättävistä jätteistä on hankala antaa.

L&T:n kautta saat maksuttomat jätehuollon kartoitukset, joissa tutkimme kierrätysmahdollisuudet erilliskerättäville jätteille tarkastelemalla jätevirtoja, jätteen laatuja ja määriä. Asiakkaanamme voit olla huoleti, sillä huolehdimme jätelain velvollisuuksien täyttämisestä puolestasi.

Erilliskeräysvelvoitteen synnyttävät jätemäärät:

Bio_0001

Biojäte
10 kg

Kuitupakkaukset

Kuidut
5 kg

muovipakkaukset@2x

Muovit
5 kg

Lasipakkaukset_0001

Lasit
2 kg

metallipakkaukset_0001

Metallit
2 kg

LT_piktot_240_l_pesu

Astioiden
pesut

Lisäksi saatat tarvita erilliskeräyksen seuraaville jätejakeille: 

jätelaki-sivusto

Kalvomuovi

jätelaki-vaarallinen-jäte

Vaarallinen jäte

jätelaki-sivusto-energiajae-

Energiajae

jätelaki-sivusto-sekajäte

Sekajäte

LT_tarrauudistus_piktot_POP2

POP-jäte

jätelaki-sivusto-kierrätys-vvl-1-1

Muu jäte*

*muut suurina määrinä syntyvät tasalaatuiset jätejakeet, kuten kalvomuovit tai tietyt metallit.

TIEDÄ TÄMÄ UUDESTA JÄTELAISTA 

jätelaki-sivusto-kierratys

Erilliskeräysvelvoite
kasvaa

L&T huolehtii asiakkaidensa erilliskeräysvelvollisuuden piiriin kuuluvien jätteiden asianmukaisen keräilyn ja jatkokäsittelyn. Tarjoamme myös lajittelua helpottavat keräysvälineet jokaiselle jätejakeelle.

jätelaki-sivusto_sähköinen

Sähköinen
siirtoasiakirja

Uuden jätelain myötä sähköinen siirtoasiakirja on laadittava aina kun POP-jätteitä, vaarallisia jätteitä, pilaantunutta maata, rakennusjätteitä tai tiettyjä lietteitä kuljetetaan jätteiden vastaanottopaikkaan. L&T kautta saat sähköisen siirtoasiakirjan osana asiakkuuttasi.

jätelaki-sivusto_raportit

Kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus

Yrityksen toiminnassa syntyvien jätejakeiden määrästä sekä käsittelystä tulee olla valmius raportoida viranomaiselle. L&T:n Ympäristönetistä saat jätekirjanpidon ja seuraat jätemääriä, kustannuksia, kierrätysastetta sekä käsittelytapoja toimipaikoittain.

JÄTÄ JÄTEHUOLLON TARJOUSPYYNTÖ

ASIAKASREFERENSSIT

Maston Oy ja LT-1

ASIAKKAAMME MASTON

Mastonin kierrätysastetta on L&T:n asiakkaana saatu nostettua paitsi vaarallisten jätteiden osalta, myös kalvomuovin materiaalikierrätyksen avulla. Maston kierrättää totta kai myös pahvit, paperin, metallit ja biojätteen.

Valmet Automotive-2-1

ASIAKKAAMME VALMET

Valmet Automotivelle vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat strategian ja toiminnan keskiössä. Yksi Suomen suurimmista teollisuuden tuotantolaitoksista kehittää tavanomaisten jätteidensä kierrätystä yhdessä L&T:n kanssa.

_J3A7255 (1)-1

ASIAKKAAMME HÄTÄLÄ

Suomen suurin kalanjalostaja etsii yhdessä L&T:n kanssa keinoja, joilla muovia sekä vähennetään että saadaan se tehokkaasti kiertoon. Oivana apuna kierrätyksen lisäämisessä toimii esimerkiksi kalvomuovin keräys.

LÄHDE MUKAAN JÄLJETTÖMÄÄN YRITYKSEEN

Jäljetön yritys on haaste suomalaisille yrityksille, jotka haluavat menettää jälkensä eli laittaa jätehuoltonsa ja kierrätyksensä kuntoon. Jokaista yritystä tarvitaan, jotta saamme yhdessä koko Suomen kierrätysasteen nousuun!