Skip to content

UUSI JÄTELAKI – RAKENTAMINEN

UUDEN JÄTELAIN VAIKUTUKSET RAKENNUSSEGMENTISSÄ

Rakennus- ja purkujätteestä tulee hyödyntää 70 % muutoin kuin energiana tai polttoaineena. Rakentamishankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että käyttökelpoiset rakennusosat ja –materiaalit otetaan talteen ja käytetään uudelleen.

Uudelleenkäyttöä on esimerkiksi rakennushankkeessa käyttämättä jääneen tai rakennuksesta puretun osan käyttämistä uudelleen rakennusosana. Lisäksi on huolehdittava, että toiminnasta syntyy mahdollisimman vähän ja mahdollisimman haitatonta rakennus- ja purkujätettä.

UUDEN JÄTELAIN TUOMAT MUUTOKSET

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on 1.7.2022 alkaen huolehdittava rakennus- ja purkujätteen entistä tarkemman erilliskeräyksen toteuttamisesta.

Uusina jätelajeina erilliskeräyksen piiriin ovat tulleet:

  • POP-jätteet
  • Asfalttijäte
  • Bitumijäte
  • Kattohuopajäte
  • Mineraalivillaeristejätteet (lasi- ja vuorivilla)

Myös betoni, tiili, kivennäislaatat ja keramiikka on mahdollisuuksien mukaan pidettävä erillään. Metalli, lasi, muovi ja paperi sekä kartonki on myös tarvittaessa lajiteltava erikseen tasalaatuisena, huomattavan suurina määrinä syntyvänä jätteenä.

TIEDÄ TÄMÄ UUDESTA JÄTELAISTA 

jätelaki-sivusto-kierratys

Erilliskeräysvelvoite
kasvaa

L&T huolehtii asiakkaidensa erilliskeräysvelvollisuuden piiriin kuuluvien jätteiden asianmukaisen keräilyn ja jatkokäsittelyn. Asiakkaanamme me huolehdimme jätelain velvollisuuksien
täyttämisestä puolestasi.

jätelaki-sivusto_raportit

Kirjanpito- ja tiedonanto-velvollisuus lisääntyy

Toiminnassa syntyvien jätejakeiden määrästä sekä käsittelystä tulee olla valmius raportoida viranomaiselle. L&T:n Ympäristönetistä saat jätekirjanpidon ja seuraat jätemääriä, kustannuksia, kierrätysastetta sekä käsittelytapoja toimipaikoittain.

jätelaki-sivusto_jätemäärät

Sähköinen
siirtoasiakirja

Sähköinen siirtoasiakirja on jatkossa laadittava aina kun materiaaleja kuljetetaan työmailta jätteen vastaanottopaikkaan. Siirtoasiakirja pysyy hyvin tallessa L&T:n
Raksanappi -asiointikanavassa.
Sähköinen siirtoasiakirja on mahdollista allekirjoittaa myös valtakirjan avulla. 

    

JÄTÄ JÄTEHUOLLON YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

ASIAKASREFERENSSIT

tyomaa_kalasatama_010-6-1-1

ASIAKKAAMME YIT

Keskeinen onnistumisen edellytys on syntypaikkalajittelu. Kun jokainen jätejae lajitellaan heti tarkasti omiin astioihinsa, jäte on puhtaampaa ja se saadaan toimitettua materiaalin-kierrätykseen kustannustehokkaasti.

_J3A7823

ASIAKKAAMME NCC

Työmaan kierrätyksen onnistumisen tae ja edellytys ovat ihmiset ja onnistunut syntypaikkalajittelu. Sairaalatyömaan alkaessa L&T ja NCC tekivät jätehuollon perussuunnitelmat.

hartela_006 (1)-1

ASIAKKAAMME HARTELA

Onnistuneessa lajittelussa työmaalla on tärkeää, että astia on lähellä jätteen syntypaikkaa. Astioihin ja opastukseen panostaminen on auttanut kierrätysasteen nostamisessa.

LÄHDE MUKAAN JÄLJETTÖMÄÄN YRITYKSEEN

Jäljetön yritys on haaste suomalaisille yrityksille, jotka haluavat menettää jälkensä eli laittaa jätehuoltonsa ja kierrätyksensä kuntoon. Jokaista yritystä tarvitaan, jotta saamme yhdessä koko Suomen kierrätysasteen nousuun!