Skip to content

UUSI JÄTELAKI – TALOYHTIÖT

UUDEN JÄTELAIN VAIKUTUKSET TALOYHTIÖIHIN

Uuden jätelain myötä taajamassa tulee jatkossa järjestää jätteiden erilliskeräys taloyhtiöissä, joissa on vähintään 5 huoneistoa seuraaville jätejakeille: biojäte, kuitu-, muovi- ja lasipakkaukset sekä metallipakkaukset ja pienmetalli. Lisäksi jäteastioista tai jäteastioiden välittömästä läheisyydestä tulee jatkossa löytyä myös lajitteluohjeet kullekin jätemateriaalille. Tämä on helppo toteuttaa L&T:n lajittelutarrojen ja lajitteluohjetaulujen avulla.

UUDEN JÄTELAIN TUOMAT MUUTOKSET

Taajamassa vähintään 5 asuinhuoneiston kohteissa kerättävä:

Bio_0001

Biojäte

Kartonkipakkaukset_0001

Kartonki

muovipakkaukset@2x

Muovi

Lasipakkaukset_0001

Lasi

metallipakkaukset_0001

Metalli

jätelaki-sivusto-pesut

Astioiden pesut

Lisäksi saatat tarvita erilliskeräyksen seuraaville jätejakeille: 

jätelaki-paperi

Paperi

jätelaki-sivusto_ENERGIAJAE

Energiajae

jätelaki-sivusto-sekajäte

Sekajäte

TALOYHTIÖISSÄ TULEE JÄTELAIN MUKAAN HUOLEHTIA MYÖS SEURAAVISTA:

  1. Jätetilaan on esteetön pääsy ja jäte voidaan turvallisesti kuormata poiskuljetusta varten.​
  2. jäteastioita tai muita keräysvälineitä, jotka soveltuvat kerättäville jätelajeille, on riittävästi.​
  3. Keräysvälineiden käytöstä ja tyhjennyksestä ei aiheudu loukkaantumisen vaaraa käyttäjälle tai tyhjentäjälle eikä muuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.​
  4. Jäteastian kanteen tai etuseinään kiinnitetään selvästi erottuva merkintä, jossa on tiedot astiaan kerättävästä jätelajista sekä keräyksestä vastaavan yrityksen tai yhteisön yhteystiedot, ja jäteastiaan tai sen välittömään läheisyyteen asetetaan selvästi nähtäville kerättävää jätelajia koskevat lajitteluohjeet.​
  5. Jäteastia tyhjennetään riittävän usein.​
  6. Jäteastia pidetään kunnossa ja puhdistetaan riittävän usein siten, että keräyksestä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle; sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastia kuitenkin vähintään kerran vuodessa ja biojäteastia vähintään kaksi kertaa vuodessa.

JÄTÄ JÄTEHUOLLON TARJOUSPYYNTÖ

JÄTEPISTE KUNTOON L&T:N AVUSTUKSELLA

jateastiasuoja_tekee_ahtaastakin_pihapiirista_siistin-1-1

SIISTI JÄTEPISTE LISÄÄ VIIHTYISYYTTÄ

Huolehtimalla jätepisteen siisteydestä ja käytännöllisyydestä, parannat viihtyisyyttä ja nostat taloyhtiön asuntojen arvoa.

molokhuolto_tampere_112020-1

JÄTEPISTEEN PÄIVITYS LAINMUKAISEKSI

Tamperelainen taloyhtiö uudisti jätepisteen uudistuneen jätelain mukaiseksi vaivattomasti L&T:n asiantuntijoiden avulla.

LAITETAAN YHDESSÄ TALOYHTIÖNNE JÄTEPISTE KUNTOON

Taloyhtiön toimiva jätehuolto edellyttää, että jäteastiat ovat siistejä, turvallisia ja oikein mitoitettuja. Autamme valitsemaan taloyhtiöön sopivat astiat sekä astiasuojat, jotka ovat sekä tuhoeläin- että paloturvallisia. Mitoitamme tyhjennykset sopiviksi taloyhtiön tarpeen mukaan.