Lassila & Tikanoja on mukana ratkaisemassa Suomen muovihaastetta. Muovimuuvi tarkoittaa konkreettisia tekoja, joilla yhä suurempi osa Suomen muoveista saadaan kiertämään uusien tuotteiden raaka-aineeksi. Teemme joka päivä töitä kuluttajien ja yritysten muovinkierrätyksen laajentamiseksi ja tavoitteenamme saada yhä enemmän suomalaisia muovinkeräyksen piiriin.  

Muovimuuvi  kansalaisten, yritysten ja yhteiskunnan asia 

Haluamme mahdollistaa yhä useammalle suomalaiselle vaivattomia muovijätteen lajittelumahdollisuuksia – mieluiten omalla kotipihalla, oli kyseessä sitten kerros-, rivi- tai omakotitalo. Muovimuuvin avulla kampanjoimme suomalaisten muovinkierrätyshalukkuuden puolesta tuomalla aktiivisesti esiin muovin kierrätyksen hyötyjä ja vaivattomuutta. 

Tavallisten kansalaisten lisäksi kannustamme suomalaisia yrityksiä lisäämään muovin erilliskeräystä ja edistää yritysmuovien kierrätystä ja uusiokäyttöä. Tavoitteenamme on lisätä muovin erilliskeräystä kotimaisissa yrityksissä ja löytää uusia kierrätykseen soveltuvia materiaalivirtoja, edistäen kiertotaloutta maanlaajuisesti. 

Mitä hyötyä muovin kierrättämisestä on? 

Lisääntynyt muovinkierrätys hyödyttää ympäristöä ja yhteiskuntaa lukuisilla tavoilla. Merkittävimpiä asioita ovat ilmasto- ja ympäristöhyödyt, kuten mm. uusiutumattomien  luonnonvarojen säästö sekä ilmastopäästöjen ja roskaantumisen vähentyminen 

Kuluttajat, taloyhtiöt ja yritykset voivat saada muovinkierrätyksestä kustannushyöt tehokkaammalla lajittelulla, jonka ansiosta sekajätteen – ja sen myötä jätehuoltokustannusten määrä vähenee. 

Merkittävässä roolissa ovat myös yhteiskunnalliset hyödyt, kuten esimerkiksi Suomen kierrätystavoitteiden nopeampi saavuttaminen ja uusioraaka-aineen saannin turvaaminen kotimaiselle teollisuudelle. Tehokkaampi muovin kierrätys edistää muovin uusiokäyttöä ja sitä kautta myös uusiomuovituotteiden kysyntää.  

Kysymyksiä ja vastauksia muovin kierrätyksestä

Mitä uudistuva jätelaki merkitsee yrityksille? [WEBINAARITALLENNE]

Uudistuvan jätelain tavoitteena on nostaa kierrätysaste EU:n vaatimalle vähimmäistasolle vuoteen 2025 mennessä. Tämä kirjoitus avaa lain vaikutuksia yritysten arkeen ja siihen, minkälaista...

LUE LISÄÄ >

Leikkaussalien muovit kiertoon Terveystalossa

Terveystalo haluaa kierrättää leikkaussaleissaan syntyvät muovit. Yksikin ihminen voi saada suuria aikaan: muovinkierrätys alkoi yhden ihmisen ideasta.

Ruoholahden toimistokorttelien kanjoneissa...

LUE LISÄÄ >

Muovin uudet muuvit

Muovin kierto Suomessa kiihtyi, kun L&T avasi Merikarvian muovinkierrätyslaitoksella uuden linjaston, Muovinaattorin. Muovi muuttuu jätteestä kotimaisen teollisuuden raaka-aineeksi.

LAHTI. Hehtaarien...

LUE LISÄÄ >