Muovin kierrätys

Kuinka paljon Suomessa syntyy muovijätettä?  

Tarkkoja lukuja ei ole saatavilla, mutta vuonna 2017 muovipakkauksia päätyi Suomen markkinoille noin 130 000 tonnia. Lisäksi syntyy erilaisia teollisia muoveja (esimerkiksi muoviteollisuuden rejektit, rakennusmateriaalit). On arvioitu, että 25-40 % Suomessa käytetystä muovista käytetään erilaisissa pakkauksissa ja noin neljännes rakentamisessa. Lisäksi on arvioitu, että sekajätteen joukossa on jopa 15 % muoveja, mikä tarkoittaisi, että jopa 200 000 tonnia muovia palaa tällä hetkellä polttolaitoksissa (lähde: HSY). 

 

Miksi muovin kierrättäminen on tärkeää? 

Uusiomuovin käytöllä pystytään korvaamaan neitseellisen muovin valmistusta, säästämään luonnonvaroja, ehkäisemään luonnon ja merien roskaantumista sekä vähentämään ilmastopäästöjä: yksi tonni kierrätysmuovia säästää keskimäärin 22 tynnyriä öljyä neitseelliseen muoviin verrattuna, ilmastopäästöjä jää vastaavasti syntymättä noin 2000 kg (Gaia, 2018). Lisäksi kierrättämällä turvataan riittävä uusioraaka-aineen saanti kotimaiselle muoviteollisuudelle. 

 

Kuinka suuri osa muovista kierrätetään? 

Muovipakkausten kierrätysaste Suomessa on 27 % (lähde: Muoviteollisuus ry). Luku sisältää kuluttaja- ja yrityspakkaukset sekä pantilliset pakkaukset. Pantillisten juomapakkausten kierrätysaste on yli 90 %. EU:n asettaman tavoitteen mukaan muovipakkauksista pitäisi kierrättää 50 % vuonna 2025. 

 

Eikö mieluummin kannattaisi keskittyä muovin käytön vähentämiseen kuin sen kierrättämiseen? 

Jätteen synnyn ehkäisy on ensisijainen tavoite eli jokaisen kannattaa miettiä, kuinka pystyy muovin käyttöä vähentämään. Tänä päivänä muovi on kuitenkin ylivoimainen materiaali mm. elintarvikkeiden säilymisen tai keveytensä ja kestävyytensä näkökulmasta eli täysin sitä ei voida nyt tai tulevaisuudessa korvata.  

 

Mitä muovin kemiallisella kierrätyksellä tarkoitetaan? 

Kemiallinen kierrätys tarkoittaa sitä, että sellainen muovi, jota ei pystytä kierrättämään perinteisillä menetelmillä pilkotaan kemiallisessa prosessissa takaisin molekyylitasolle.

 

 

Kuluttajien muovipakkaukset

Miten yksittäinen kuluttaja voi vaikuttaa muovin saamiseksi kiertoon? 

Muovipakkaukset kannattaa lajitella ja viedä aluekeräyspisteisiin. Omalta isännöitsijältä voi myös tiedustella mahdollisuutta kiinteistökohtaiseen keräykseen. Kiinteistökohtaisen keräyksen osalta käytännöt vaihtelevat kunnasta toiseen ja siitä vastaavat joko yksityiset jätehuoltoyhtiöt, kuten L&T tai kunnan jätehuoltoyhtiö, joka kilpailuttaa keräyksen ja kuljetukset. Esimerkiksi Turussa ja Oulussa L&T ja muut yksityiset yritykset voivat tarjota keräyspalveluita suoraan taloyhtiöille sekä omakotiasujille.
 
 

Kuka kuluttajien muovin kierrätyksestä vastaa? 

Suomessa muovipakkausten kierrättäminen kuuluu ns. tuottajavastuun piiriin ja muovipakkausten kierrätyksestä vastaa muovipakkausten tuottajayhteisö, Suomen Uusiomuovi Oy. Sillä on velvollisuus järjestää käytöstä poistettujen muovipakkausten keräyspiste jokaiseen yli 10 000 asukkaan taajamaan. Nyt pisteitä on jo yli 600 kappaletta.  Lisäksi yhä useammassa kunnassa muovia kerätään suoraan kiinteistöiltä, jotta kierrätys olisi kotitaloksille mahdollisimman vaivatonta. Tästä täydentävästä keräyksestä vastaavat joko yksityiset jätehuoltoyhtiöt, kuten L&T tai kunnan jätehuoltoyhtiö, joka kilpailuttaa keräyksen ja kuljetukset. 
Muut kuluttajamuovit, kuten esim. lelut tai käytöstä poistetut puutarhavälineet eivät kuulu muovipakkausten kierrätysjärjestelmän piiriin eli niitä ei saa viedä muovipakkausten keräyspisteisiin. Ne kuuluvat toistaiseksi sekajätteeseen.
 
 

Mistä voi saada kiinteistölle oman muovinkeräysastian? 

Tämä riippuu kunnasta ja jätehuoltoalueesta. Jokaisella kunnalla on omat jätehuoltomääräyksensä, jotka kertovat, voiko astian tilata kunnalta vai yksityiseltä yritykseltä. Siksi tilanne on selvitettävä aina tapauskohtaisesti.
 
 

Mitkä kotitalouksissa syntyvät muovit voi kierrättää? 

Kun puhutaan kotitalouksissa syntyvästä muovijätteestä, kierrätykseen kelpaavat kaikki muoviset pakkaukset, jotka eivät sisällä PVC:tä. PVC:n tunnistaa kolmion sisällä olevasta numerosta 3. Jos pakkauksessa ei ole muovimerkintää, voit myös tehdä taittotestin. Taittotesti on hyvä keino tunnistaa, onko muovi PVC:tä: jos kirkas muovi muuttuu taitettaessa valkoiseksi, se on hyvin todennäköisesti PVC:tä. Jos et ole aivan varma muovin laadusta, lajittele se mieluiten sekajätteeseen.
Muoviset lelut, ämpärit ja säilytyslaatikot eivät puolestaan kuulu kierrätysastiaan, sillä ne eivät ole pakkauksia. Niiden paikka onkin sekajätteen joukossa.
 
 

Mitä kotitalouksien muovijätteelle tapahtuu? 

Kotitalouksien muovijäte käsitellään Fortumin muovijalostamossa Riihimäellä, jossa muovit lajitellaan eri laatuihin ja niistä valmistetaan uusiomuoviraetta. Uusiomuovista valmistetaan mm. kauppakasseja, kukkaruukkuja, kastelukannuja ja jätesäkkejä.
 
 

Mitä kuluttajamuovista tehdään? 

Kuluttajapakkaukset lajitellaan ja granuloidaan käsittelylaitoksella muovijakeittain. Eri muovilaadut soveltuvat erilaisiin muovituotteisiin. Polypropeenista (PP) voi valmistaa vaikka ämpärin tai kukkalaatikon. Kalvomuovista (LDPE) voi valmistaa jätesäkkejä tai roskapusseja.
 
 

Kuinka tarkasti muovirasia tulee puhdistaa? 

Kylmällä vedellä huuhtelu riittää hyvin. Jos kylmä vesi ei riitä puhdistamaan muovia, on ekologisempaa heittää likainen muovipakkaus sekajätteeseen.
 
 

Miksi mustaa muovia ei pystytä kierrättämään uudelleen? 

Mustaa muovia pystytään kyllä kierrättämään, mutta tällä hetkellä jätejalostamon optinen lajittelija ei tunnista hiilimustaa väriä. Siksi pakkausten suunnittelijoita on ohjeistettu käyttämään pakkauksissa jotain muuta väriä hiilimustan sijaan.  
Musta muovi kannattaa kuitenkin lajitella muovijätteen joukkoon, sillä teknologia kehittyy nopeasti.
 
 

Kelpaako styroksi muovijätteen sekaan? 

Kyllä. Styroksin (eli polystyreenin, EPS) voi lajitella muovijätteisiin, koska se on muovia.
 
 

Miten PVC-muovin tunnistaa, mikäli tuotteessa ei ole merkintöjä? 

Taittotesti on hyvä keino tunnistaa, onko muovi PVC:tä: jos kirkas muovi muuttuu taitettaessa valkoiseksi, se on hyvin todennäköisesti PVC:tä. Jos et ole aivan varma muovin laadusta, lajittele se mieluiten sekajätteeseen.
 

Mitä pahaa PVC tekee kierrätysprosessissa? 

Pieni määrä PVC:tä muun muovin joukossa ei ole suureksi haitaksi. Yleensä lajittelukeskuksen optinen lajittelija huomaa sen, ja siirtää sekajätteen joukkoon.
 

Miten toimia, jos pakkauksessa ei ole merkintää, mutta on varma, että se ei ole PVC muovia? 

Muovin lajittelu ei ole riippuvainen materiaalimerkinnästä, joten muovin voi laittaa keräykseen, vaikka siinä ei merkintää olisi. Jos haluat testata, onko kyseessä PVC-muovi, taittotesti on siihen hyvä keino.
 

Miten toimia, jos pakkauksessa on selkeästi kahta erilaista muovia, mutta vain toisessa on merkintä? 

Jos muovit on mahdollista erottaa toisistaan (esimerkiksi muovinen pullon korkki itse pullosta), se kannattaa tehdä ensin. Sen jälkeen voit testata taittotestillä, onko merkitsemätön muovi PVC:tä. Jos ei ole, voit lajitella muovit normaalisti muovijätteeseen. 
Jos osat eivät lähde irti toisistaan, eikä kumpikaan osa ole PVC:tä, muovikappaleen voi lajitella sellaisenaan muovijätteeseen. Jos taas ei ole varmaa, onko jompikumpi muoveista PVC:tä, pakkaus lajitellaan sekajätteeseen.
 

Mitä tulee tehdä leikkelepakkaukselle, jossa on kirkas normaali pakkausmuovi kannessa, mutta itse leikkelerasia on kartonkipakkaus? 

Muovi muovijätteeseen, kartonkipakkaus keräyskartongin joukkoon. Jos osat eivät lähde toisistaan irti, pakkaus lajitellaan sen mukaan, kumpaa materiaalia pakkauksessa on enemmän.
 

Onko muovipakkauksen värillä tai paksuudella väliä? 

Optinen lukija ei tunnista mustaa muovia, mutta se kannattaa silti lajitella muovijätteen joukkoon. Jos kyseessä on pakkausmateriaali, ei muovin paksuudella ole väliä.
 

Jos on epävarma muovituotteen soveltumisesta kierrätykseen, onko oikea paikka silloin muovinkierrätys vai sekajäte? 

Jos et ole varma, onko kyseessä kierrätettävä muovi vai PVC, voit testata asian taittotestillä: silloin kun taitettu kohta muuttuu valkoiseksi, kyseessä on todennäköisesti PVC. 
Jos taas epäilet, että muovin joukossa saattaa olla alumiinia, voit tehdä rypistystestin: silloin kun nyrkkiin puristettu pakkaus ei palaudu muotoonsa, se sisältää hyvin todennäköisesti metallia.  
Kun et ole varma muovin laadusta, tai uskon muovin sisältävän metallia tai olevan PVC:tä, lajittele pakkaus sekajätteeseen.
 

Voiko ulkomailta tuodun muovipakkauksen laittaa muovinkierrätykseen? 

Jos kyseessä on kierrätykseen soveltuva muovipakkaus, sen alkuperämaalla ei ole merkitystä. Varmista kuitenkin taittotestillä, ettei pakkaus ole PVC-muovia.
 

Voiko PET-panttipullon laittaa muovinkierrätykseen, jos siitä on irronnut viivakoodi? 

Voi laittaa. Muista kuitenkin irrottaa pullosta korkki, koska se on erilaista muovia kuin itse pullo. Jos korkki on kiinni pullossa, se päätyy kierrätyslaitoksella väärän muovilaadun sekaan.
 

Voiko muovipakkauksessa olla kiinni metallia, kun se viedään kierrätykseen? 

Riippuu metallin määrästä. Nyrkkisääntönä on, että jos pakkauksesta on yli puolet muovia, se voidaan lajitella muovijätteisiin. Parasta tietenkin olisi, että muovi ja metalli eroteltaisiin omiin kierrätysvälineisiinsä: muovi muovijakeeseen ja metalli metallijakeeseen.
 

Minkä kokoisessa muovikappaleessa täytyy olla merkintä muovin laadusta? 

Muovimerkintä ei ole pakollinen Euroopassa, joten riippuu täysin tuotteen valmistajasta, onko pakkauksessa merkintää muovin laadusta. Muovikappaleen koolla ei siis ole merkitystä tässä suhteessa.
 

Yritysten muovinkeräys

Mitkä yrityksissä syntyvät muovit voi kierrättää? 

Yrityksissä syntyvästä muovijätteestä kierrätykseen kelpaavat:

  • - Kaupan kutistekalvot (LLDPE) 

- PE-pakkaukset (polyeteeni), kuten esimerkiksi läpinäkyvät muovipussit (kalvot) 

- Likainen kovamuovi (kuten rakennustyömaiden likaiset PE-putket, kanisterit ja tynnyrit, jotka eivät kuitenkaan saa sisältää vaarallista jätettä)

- Niin sanotut likaiset pakkaus- ja jätemuovit (elintarviketeollisuuden likaiset pakkaukset, jos ne ovat yhtä muovilaatua)

- Vanhat roska-astiat ilman pyöriä

- LDPE-muovit, eli värilliset ja kirkkaat muovit

- Likaiset PP muovit, kuten esimerkiksi putket 

PVC:tä ei lajitella energiajakeeseen, koska poltettaessa se vapauttaa haitallista kloorikaasua. Lisäksi PVC:n on todettu aiheuttavan korroosiota, sekä muovimassan laadun heikkenemistä silloin, kun sitä päätyy optisesta lajittelijasta huolimatta muun muovin joukkoon. 

 

Mitä yritysten muovijätteelle tapahtuu? 

Yrityksissä syntyvä jäte viedään esimerkiksi L&T:n Merikarvian laitokselle, jossa niistä valmistetaan yli 100 erilaista uusiomuoviraetta. Uusiomuovista valmistetaan mm. kauppakasseja, kukkaruukkuja, kastelukannuja ja jätesäkkejä. 

 

Monet virastot ja yritykset haluaisivat omille työntekijöilleen muovinkeräyksen. Voiko L&T tarjota heille kuluttajapakkausten keräyksen? 

Kyllä. Yrityksissä syntyvät jätteet eivät ole kunnan vastuulla, joten jos virastossa syntyy kuluttajapakkauksiin rinnastettavaa materiaalia, L&T voi tarjota heille palvelua.  

Yrityspakkaukset eivät keräykseen kuitenkaan kelpaa.  

 

Miten muovipakkausten kerääminen kannattaa järjestää kiinteistöjen taukotiloissa? 

Jos kyseessä on liikekiinteistö, muovipakkausten keräys taukotiloissa onnistuu esimerkiksi ottamalla yhteyttä yksityiseen jäteoperaattoriin, kuten L&T:hen. Operaattori toimittaa paikalle (maksua vastaan) tarpeisiinne parhaiten sopivan muovinkeräysvälineen, ja kuljettaa muovijätteen sovituin väliajoin uudelleen hyödynnettäväksi. 

 

Voiko pian kerätä laboratorioista puhtaita muovikoteloita ja styroksipakkauksia?  

Tällä hetkellä keräys ei ole mahdollista, eikä vielä ole tarkkaa tietoa aikataulusta, milloin keräys mahdollisesti onnistuisi. Pyrimme kuitenkin tiedottamaan uusista kierrätysmahdollisuuksista heti, kun niitä ilmenee. 

 

Meillä on kiinteistössä ravintola, josta haluttaisiin kerätä muovit – kuinka järjestämme tämän? 

Ravintoloissa on mahdollista kerätä yritysmuovipakkauksia, mutta se on tehtävä muovilaaduittain niin, että jokaiselle kerätettävälle muovilaadulle on oma keräysastiansa. Kovin monen muovilajin erilliskeräys ravintolan tiloissa ei ole mahdollista, koska tilaa ei ole käytettävissä kovin paljon. Muovipakkausten yhteiskeräys ei ole tällä hetkellä mahdollista.