Varsinais-suomen sairaan­hoitopiiri

Tavoite

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirillä (VSSHP) oli kunnianhimoinen tavoite: koko sairaanhoitopiirin ympäristöasiat haluttiin saada koordinoitua keskitetysti ja kokonaisvaltaisesti. Haaste oli mittava ja vaati laaja-alaista osaamista, joten apuun kutsuttiin taho, joka siihen pystyy: Lassila & Tikanoja.

L&T:n ratkaisu

L&T nimesi VSSHP:n käyttöön varatun ympäristöhuollon asiantuntijan, joka johti ja koordinoi kaikkia ympäristöasioihin liittyvää tekemistä. Projekti alkoi kattavilla jätehuollon kartoituksilla kaikilla osastoilla. Kartoitusten pohjalta luotiin selkeät ohjeet tehokasta ja järkevää kierrättämistä varten.

Sairaanhoitopiirin henkilökunta sai L&T:ltä myös monipuolista neuvontaa ja opastusta jätehuollon käytännön kysymyksissä.

Kiertotalousosaajan rooli

L&T:n kiertotalousosaajan tehtävänä oli pitää koko iso paletti käsissään ja koordinoida keskitetysti yhteistyötä L&T:n ja VSSHP:n välillä, suunnitellen ja toteuttaen toimenpiteitä, resursointia ja käytännön tekemisen yksityiskohtia. Selkeä ja tehokas kommunikaatio toimijoiden välillä oli olennaista, ja tässä osaajamme oli erityisen tärkeässä roolissa.

Tulokset

Projektin myötä VSSHP:n jäte- ja kierrätysasiat on saatu nostettua aivan uudelle tasolle, ja sairaalan ympäristövaikutuksia on pystytty pienentämään. Sairaalan osastoille on koulutettu oma ekotukihenkilöverkosto edistämään ympäristöasioiden käytännön toteutumista. 

Erilaisten kartoitusten avulla on myös voitu toteuttaa monia korjaavia toimenpiteitä, joiden avulla sairaanhoitopiirin toiminta on entistä ympäristöystävällisemmällä pohjalla.

”L&T on ollut korvaamaton apu, koska siellä on ammattitaitoa, jota omassa organisaatiossa ei ole. Pitkän yhteistyön ansiosta he myös tuntevat toiminta­ympäristömme hyvin.”

Kari Kandelberg, VSSHP:n huoltopalveluiden päällikkö

Ota yhteyttä