Tarvitsetko apua kiertotalouteen?

Oli kyse jätteiden määrän vähentämisestä, kierrätysasteen parantamisesta tai henkilöstön kouluttamisesta kiertotaloustoimintaan, me autamme yritystäsi tekemään vastuullisuussitoumuksista totta. Ympäristö ja yhteiskunta kiittävät, ja liiketoimintasi on valmiimpana tulevaisuuteen.

Valitse alta osa-alue, jossa yrityksesi kaipaa tukea kiertotalouden saralla.

Materiaalivirrat Hiilikädenjälki Tiedolla johtaminen Osaamisen kehittäminen Kierrätys Käyttäjäkokemus Kustannusten hallinta Toiminnan tehokkuus

Materiaalivirrat

Materiaali- ja sivuvirtojen hyödyntäminen on välttämätön osa kiertotaloutta, jotta neitseellisten materiaalien käyttöä voidaan vähentää. Kiertotalousosaajamme auttavat muuttamaan yrityksestäsi pois suuntautuvat sivuvirrat haasteista ratkaisuiksi – ja tunnistamaan näiden hyödyntämispotentiaalit tehokkaasti ja kestävästi.

Hiilikädenjälki

Kiertotalousosaajiemme pyrkivät aina siihen, että yrityksesi voi tuottaa positiivista hiilikädenjälkeä – eli positiivista ilmastovaikutusta – kaiken toimintansa ja tuotteidensa osalta. Tunnistamme hyödynnettävät sivuvirrat sekä ratkaisemme yrityksesi kierrätysasiat. Kaikki kiertotalouspalvelumme auttavat edistämään positiivista hiilikädenjälkeä.

Kierrätys

Tehtävämme on selkeä: hoidamme yrityksesi kaikki kierrätysasiat kuntoon. Kiertotalousosaajamme suunnittelevat ja toteuttavat yrityksellesi toimenpiteet, joiden ansioista kaikki materiaalit tai esineet voidaan hyödyntää uudelleen eri materiaaleina.

Käyttäjäkokemus

Yrityksesi kiinteistössä ja tiloissa toimivat ja vierailevat kokevat aina itse konkreettisesti, miten jätehuolto toimii. Siksi Kiertotalousosaajamme ovat yrityksesi käyttäjäkokemuksen suunnittelussa kullanarvoinen apu, huomioiden erilaiset käyttäjätarpeet. Autamme mm. syntymäpaikkalajittelun suunnittelussa ja toteutuksessa – sekä monessa muussa jätehuoltoon ja kierrätykseen liittyvässä käytännön asiassa.

Tiedolla johtaminen

Tieto on kiertotaloudessakin valtaa. Kiertotalousosaajamme koulutus, kokemus ja laaja-alainen asiantuntemus takaavat sen, että yritykselläsi on aina käytettävissä asianmukaista ja oikeaa tietoa, jonka pohjalta voidaan tehdä suunnitelmia, analyyseja ja toimenpiteitä. Autamme yritystäsi johtamaan kaikkia näitä asioita tietoon perustuen.

Kustannusten hallinta

Kiertotalous on puoleksi materiaalikiertoja ja puoleksi taloutta. Me huolehdimme, että yrityksesi jätehuollon ja kierrätyksen kustannukset muodostuvat asianmukaisista ja selkeästi hahmotettavista kokonaisuuksista, joiden kustannukset pystytään arvioimaan ja ennakoimaan. Näin varmistamme, että kunnianhimoisetkin kiertotaloustavoitteet voidaan saavuttaa ilman kustannusyllätyksiä.

Osaamisen kehittäminen

Kaikki on aina sitä helpompaa, mitä paremmin asiat osaa. Kiertotalousosaajamme auttavat yrityksesi henkilökunnan tietojen, taitojen ja valmiuksien kehittämisessä kierrättämiseen ja fiksuun jätehuoltoon liittyen, aina tarkkojen tarpeiden ja toimintaympäristön mukaan. Elinikäinen oppiminen on totta kiertotaloudessakin.

Toiminnan tehokkuus

Tehokkuus on yksi kiertotalouden avaintekijöistä. Suorien sivuvirtojen ja jätteiden kustannuksien lisäksi jätehuollolla on monia välillisiä vaikutuksia ja tätä kautta kustannuksia. Välillisiin kustannuksiin voidaan vaikuttaa merkittävässä määrin. Kiertotalousosaajamme varmistavat yrityksesi jätehuoltoon liittyvän toimintaympäristön toimivuuden kaikissa muodoissaan, niin että se on mahdollisimman tehokasta.

Löydä oma osaajasi

Anna Lassila & Tikanojan Kiertotalousosaajien auttaa. Osaajamme ovat erikoistuneita ratkaisemaan kiertotalouden haasteita ja auttamaan yrityksesi kohti entistä kestävämpää tulevaisuutta.

Osaajasi on:

Kimmo Heikkinen

Ympäristömanageri

Asiakas on kiertotaloudessakin tärkein! Kimmon kärkiosaamista on asiakaskokemus, eli kiertotalous- ja jätetiedon sekä muutoksen vieminen asiakkaille, lisäten asiakas- ja käyttäjätyytyväisyyttä eritoten toimitilakiinteistöjen käyttäjien parissa. Tämä mies hallitsee myös kehittämisen yksittäisistä kohteista laajaan kiinteistömassaan, toimintamallien määrittämisen ja jalkauttamisen sekä ympäristöagenttiohjelmat. Kimmo on pyöräilijä, joka harrastaa kuorolaulua ja leipomista – siis nimenomaan leivän leipomista.

> Katso osaajaan liittyvä referenssi Ota yhteyttä Kimmoon Tutustu kaikkiin kiertotalousosaajiin

Osaajasi on:

Pekka Marttinen

Ympäristömanageri

Kaikki kiertoon! Pekan kiertotalousosaamisen kestävässä ytimessä on kierrätys, kattaen mm. kierrättämisen mahdollisuudet, keräysvälineiden ratkaisut sekä käyttäjien toimintatavat ja osaamisen. Näitä asioita Pekka edistää päivittäin erityisesti päivittäistavara- ja rautakaupan sektoreilla. Vapaa-ajallaan kierrätysgurumme viihtyy matkustelun ja mökkeilyn parissa.

Ota yhteyttä Pekkaan Tutustu kaikkiin kiertotalousosaajiin

Osaajasi on:

Laura Kemppainen

Seniori ympäristömanageri, tiimipäällikkö

Kiertotaloudessa riittää kehitettävää! Pitkän ja laajan uran L&T:llä tehneen Lauran fokus on jätehuollon sekä keräysvälineiden ja logistiikan kehittämisessä ja pilotoinnissa. Laura on ollut mukana luomassa lukuisia uusia ja luovia kiertotalousratkaisuja, eri kokoisista yrityksistä kuntiin ja kaupunkeihin. Hänen työnkuvaansa kuuluu myös asiakkaiden opastaminen ja koulutus uusien ratkaisujen käytössä. Lauran erikoisosaamiseen kuuluu myös rakennusteollisuuden kiertotalousratkaisuiden ja ympäristöraportoinnin osaamisen kasvattamiseen.

Ota yhteyttä osaajaan Tutustu kaikkiin kiertotalousosaajiin

Osaajasi on:

Antti Pitkämäki

Johtava asiantuntija, ympäristövastuu

Ympäristövastuullinen liiketoiminta on parempaa liiketoimintaa! Antin erikoisosaamista ovat ympäristöjohtaminen ja ympäristövastuu. Antilla on laaja näkemys ympäristövastuun tärkeimmistä teemoista ja hyödyistä eri toimialoilla. Hänen intohimonaan on löytää kestäviä ratkaisuja asiakasyritysten ympäristövastuullisuuden edistämiseen. Antti keskustelee mielellään asiakkaiden kanssa keinoista, joilla he voivat saavuttaa ympäristövastuutavoitteensa, koskivat ne sitten kiertotaloutta, ilmastonmuutosta tai jotain muuta ympäristövastuun osa-aluetta. Antti on monipuolinen myös harrastuksissaan, joihin sisältyy mm. musiikki ja syntetisaattorit sekä pelikoneet kuten flipperit ja retrotietokoneet - Unohtamatta perinteisimpiä harrastuksia korttipelaamista, lenkkeilyä ja sienestystä!

Ota yhteyttä Anttiin Tutustu kaikkiin kiertotalousosaajiin

Osaajasi on:

Lilli Linkola

Ympäristömanageri, tiimipäällikkö

Materiaalivirrat kuriin! Lilli on ollut tuomassa kiertotalousajattelua Suomeen ja tukenut edelläkävijäkaupunkeja ja -yrityksiä resurssiviisauden kehittämissä. Teollisena ekologina hän taitaa materiaalivirtojen systeemitason tarkastelut ja on oiva apu kiertotalouden ekosysteemien kehitystyössä. Lillin erikoisosaamista on kiertotalouden kriteerit ja arvioinnit ja erityisen hyvin hän tuntee kiinteistö- ja rakennusalan segmentin. Lillin työnkuvaan kuuluu asiantuntijoidemme kiertotalousosaamisen sekä palveluidemme kehittäminen sekä tietenkin kiertotalousprojektien suunnittelu ja läpivienti asiakkaidemme kanssa. Vapaa-ajallaan hän ylläpitää kiertokulkuja esimerkiksi omilla hyötykasviviljelmillä.

Ota yhteyttä Lilliin Tutustu kaikkiin kiertotalousosaajiin

Osaajasi on:

Jonas Martin

Ympäristömanageri

Huomioidaan ympäristö kaikessa! Ympäristömanagerina Jonas keskittyy erityisesti siihen, miten luonto ja ympäristö huomioidaan kiertotalouden eri toiminnoissa. Hän on valmistunut meri- ja ympäristöbiologiksi, joten ympäristöasiat ovat myös koulutuksen puolesta vahvasti hallussa. Työssään Jonasta motivoi tyytyväiset asiakkaat sekä vaihtelevat ja haastavat työtehtävät. Työn ulkopuolella hän harrastaa mm. lacrossea, kuntoilua ja ulkoilua.

Ota yhteyttä Jonakseen Tutustu kaikkiin kiertotalousosaajiin

Osaajasi on:

Victoria Alexander

Ympäristömanageri

Ympäristötekniikan diplomi-insinööri Victoria on erikoistunut ratkomaan erityisesti teollisuuden yritysten kiertotalouteen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Hänellä on laaja kokemus erilaisista yrityksistä aina kunnallisesta jätehuollosta kaivosteollisuuteen saakka. Victoria edistää kiertotaloutta yrityksissä muun muassa erilaisten koulutusten muodossa. Vapaa-ajallaan hän nauttii ulkoilusta ja kuntoilusta sekä viettää aikaa perheen ja ystävien kanssa.

Ota yhteyttä Victoriaan Tutustu kaikkiin kiertotalousosaajiin

Osaajasi on:

Timo Kangastie

Ympäristömanageri

Kiertotaloudella kohti hiilineutraaliutta! Timon kiinnostuksenkohteita ovat kiertotalouden toteuttaminen osana kaupunki-infraa sekä jätehuollon ratkaisujen edistäminen. Timo on valmistunut ympäristötekniikan insinööriksi erikoistuen jätehuollon asiantuntijuuteen, datalla johtamiseen ja tiedon käsittelyyn. Hänellä on laaja kokemus julkisen ja yksityisen sektorin projekteista eri hankkeiden myötä. Timo hallitsee myös teollisuuden ja rakennusalan materiaali- ja sivuvirrat sekä niiden hyödyntämisen. Työssään Timoa motivoi ympäristöarvot huomioiva toimintaympäristö, tavoitteiden saavuttaminen sekä asiakkaiden hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttaminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen. Työn ohella Timo rentoutuu musiikin, erityisesti vinyylilevyharrastuksen parissa sekä nauttii luonnossa liikkumisesta koiran kanssa.

Ota yhteyttä Timoon Tutustu kaikkiin kiertotalousosaajiin

Osaajasi on:

Marko Turunen

Asiakkuuspäällikkö

Suomen muovit kiertoon! Marko tuo kiertotaloustiimiimme kestävää osaamista muovinkierrätykseen. Hänen osaamisensa ytimessä ovat muovin kierrätys ja uusiointi, ympäristöpalveluiden vahva substanssiosaaminen sekä Palpa-asiakkuuksien tuntemus. Tätä kaikkea tapahtuu sekä muoviteollisuudessa että kaupoissa, ravintoloissa, hotelleissa ja muissa asiakasrajapinnoissa. Kun Marko ei edistä muovinkierrätystä, hän kalastaa ja nautiskelee moottoripyörällä ajamisesta.

Ota yhteyttä Markoon Tutustu kaikkiin kiertotalousosaajiin

Osaajasi on:

Riikka Kinnunen

Ympäristömanageri

Tehdään kiertotaloudesta tätä päivää! Ympäristötekniikan insinööri Riikka on kerryttänyt kokemusta opintojensa lisäksi muun muassa materiaalien vastaanottolaitoksessa ja tehnyt myyntiä L&T:n asiakaspalvelussa. Riikan erityisosaaminen ja kiinnostuksen kohde on vaaralliset jätteet. Riikka nauttii työnsä monipuolisuudesta, uusista haastavista projekteista sekä loistavasta kiertotalousosaajien tiimistä. Vapaa-ajalla Riikkaan voi törmätä lenkkipoluilla vauhdikkaan labradorinnoutajansa kanssa.

Ota yhteyttä Riikkaan Tutustu kaikkiin kiertotalousosaajiin

Osaajasi on:

Janne Hannula

Projektipäällikkö

Tehdään kiertotaloudesta totta! Jannen intohimona on kehittää ja toteuttaa kiertotaloutta käytännössä, erityisesti teollisuuden, rakentamisen ja kaupan aloilla. Hänen työnsä keskiössä ovat erityyppisten jätteiden ja materiaalien kierrätys- ja hyödyntämisratkaisut sekä ympäristövastuuasiat. Työajan ulkopuolella Jannea inspiroi luonnossa liikkuminen eri muodoissa, maastopyöräily ja kalastus – sekä urheilun ja rikossarjojen seuraaminen.

Ota yhteyttä Janneen Tutustu kaikkiin kiertotalousosaajiin

Osaajasi on:

Antti Tekoniemi

Myyntipäällikkö

Antti katsoo kestävää kehitystä laajalla fokuksella, keskittyen kiertotalouden valtakunnallisiin ratkaisuihin ja asiakkuusjohtamiseen. Näitä asioita hän ratkoo päivittäin etenkin kuormalavojen kierrätyksen näkökulmasta. Antti harrastaa jousiammuntaa maajoukkuetasolla ja viihtyy myös golfin, perhokalastuksen, metsästyksen ja laitesukelluksen parissa.

Ota yhteyttä Anttiin Tutustu kaikkiin kiertotalousosaajiin

Osaajasi on:

Sonja Myyryläinen

Ympäristömanageri

Kierrätys alkaa lajittelusta! Sonja on monipuolinen ja taitava kiertotalouden ammattilainen, joka on erikoistunut kirjallisiin töihin, raportointiin ja tiedon jalostamiseen datasta esitettävään muotoon. Hänellä on myös syvällinen tuntemus jätteenkäsittelyn prosesseista ja lajittelusta, erityisesti kuntavastuullisen jätehuollon erityispiirteistä ja jätehuoltomääräyksistä. Koulutukseltaan Sonja on tekstiili- ja kuitutekniikan sekä ympäristö- ja energiatekniikan insinööri. Vapaa-ajallaan Sonja nauttii perheensä ja labradorinnoutajansa seurasta, useimmiten kirja kädessä.

Ota yhteyttä Sonjaan Tutustu kaikkiin kiertotalousosaajiin

Mitä olemme saaneet jo aikaan?

Katso, miten olemme jo onnistuneet kiertotalouden saralla eri asiakkaidemme – ja sitä kautta ympäristön ja koko yhteiskunnan – hyväksi.

Eerikkilä Sport & Outdoor Resort uudisti jätehuoltonsa vastuullisuussertifikaatin vaatimuksiin – ”Kasvavat asiakasmäärät vaativat lisää tekoja ympäristön hyväksi”

Kiertotalous ja ympäristövastuullisuus yrityksissä ovat monen asian summa. Kun oma tietämys, aika ja resurssit eivät riitä kirittämään niitä paremmalle tasolle, Lassila & Tikanojan asiantuntijat...

LUE LISÄÄ >

Tiedätkö kuinka yrityksesi vaaralliset jätteet tulee kierrättää?

Vaarallisia jätteitä syntyy lähes jokaisessa yrityksessä, ja etenkin teollisuudessa sekä auto-, huolto- ja korjaamoalalla vaaralliset jätteet ovat arkipäivää. On tärkeää, että yritykset ja niiden...

LUE LISÄÄ >

Kuinka toteuttaa jätehierarkiaa teollisuudessa?

Tiesitkö, että jätelaki 646/2011 velvoittaa yrityksiä entistä tarkempaan syntypaikkalajitteluun sekä antaa samalla avaimet ympäristökuorman vähentämiseen? Mitä jätehierarkian noudattaminen tarkoittaa...

LUE LISÄÄ >

Miten toteuttaa yritysten kuormalavojen kierrätys käytännössä?

Kuormalavoilla on tärkeä rooli tavaroiden toimituksessa ja varastoinnissa ja parhaimmillaan kuormalava on myös pitkäikäinen. Kun kuormalavat saadaan kerättyä erikseen ja toimitettua korjattavaksi ja...

LUE LISÄÄ >

Näin saat lajittelun toimimaan teollisuudessa

Vuonna 2022 L&T:n jätepalveluita käyttävien teollisuuden alan yritysten kierrätysasteen keskiarvo oli hieman alle 50 %. Teollisuuteen erikoistunut Ympäristömanagerimme Victoria Leiviskä auttaa...

LUE LISÄÄ >

Kuinka mitata rakennustyömaan lajittelun onnistumista?

Jätelain edellyttämään 70 % kierrätysasteeseen pääseminen rakennustyömailla vaatii tekoja kaikilta osapuolilta. Rakennusteollisuuteen erikoistunut seniori ympäristömanageri Laura Kemppainen L&T:ltä...

LUE LISÄÄ >

Ota yhteyttä