Kiertotalous­osaajat

Kiertotalous­osaajamme palveluksessasi

Anna Lassila & Tikanojan Kiertotalousosaajien auttaa. Osaajamme ovat erikoistuneita edistämään kiertotaloutta ja auttamaan yrityksesi kohti entistä kestävämpää tulevaisuutta.

Eeva Lammi

Ympäristöhuollon asiantuntija

Hiilineutraalisti kohti tulevaa! Eevan terävintä kiertotaitoa ovat jätemateriaalien ja tuotannon sivuvirtojen jatkohyödyntäminen. Hänelle on kertynyt erityisosaamista terveydenhuollon vastuullisuuteen ja jätehuoltoon. Lisäksi hänellä on hallussaan myös jätehuoltomääräykset, lajittelun kehittäminen sekä ohjeet. Vapaalla Eeva ulkoilee, pyöräilee ja viihtyy lainakoirien kanssa – sekä fanittaa Italiaa monin eri tavoin.

Ota yhteyttä Eevaan

Kimmo Heikkinen

Ympäristömanageri

Asiakas on kiertotaloudessakin tärkein! Kimmon kärkiosaamista on asiakaskokemus, eli kiertotalous- ja jätetiedon sekä muutoksen vieminen asiakkaille, lisäten asiakas- ja käyttäjätyytyväisyyttä eritoten toimitilakiinteistöjen käyttäjien parissa. Tämä mies hallitsee myös kehittämisen yksittäisistä kohteista laajaan kiinteistömassaan, toimintamallien määrittämisen ja jalkauttamisen sekä ympäristöagenttiohjelmat. Kimmo on pyöräilijä, joka harrastaa kuorolaulua ja leipomista – siis nimenomaan leivän leipomista.

Ota yhteyttä Kimmoon

Ira Leiviskä

Ympäristömanageri

Optimaalista jätehuoltoa! Ira keskittyy työssään – erityisesti teknisen kaupan ja kauppakeskusten saralla – optimaalisten jätehuollon toimintamallien luomiseen, niin lajittelun kuin kustannustenkin kannalta. Ira hallitsee henkilökunnan ohjeistamisen ja motivoinnin, joilla toimintamallit saadaan toimivasti osaksi arkea. Henkilöstön kouluttamisen avuksi Ira toteuttaa myös asiakkaille räätälöityä verkkokoulutuspalvelua. Työn ulkopuolella hän viettää aikaa perheen ja koiran kanssa sekä pelaa kesäisin rantalentopalloa.

Ota yhteyttä Iraan

Antti Pitkämäki

Johtava asiantuntija, ympäristövastuu

Ympäristövastuullinen liiketoiminta on parempaa liiketoimintaa! Antin erikoisosaamista ovat ympäristöjohtaminen ja ympäristövastuu. Antilla on laaja näkemys ympäristövastuun tärkeimmistä teemoista ja hyödyistä eri toimialoilla. Hänen intohimonaan on löytää kestäviä ratkaisuja asiakasyritysten ympäristövastuullisuuden edistämiseen. Antti keskustelee mielellään asiakkaiden kanssa keinoista, joilla he voivat saavuttaa ympäristövastuutavoitteensa, koskivat ne sitten kiertotaloutta, ilmastonmuutosta tai jotain muuta ympäristövastuun osa-aluetta. Antti on monipuolinen myös harrastuksissaan, joihin sisältyy mm. musiikki ja syntetisaattorit sekä pelikoneet kuten flipperit ja retrotietokoneet - Unohtamatta perinteisimpiä harrastuksia korttipelaamista, lenkkeilyä ja sienestystä!

Ota yhteyttä Anttiin

Lilli Linkola

Ympäristömanageri, tiimipäällikkö

Materiaalivirrat kuriin! Lilli on ollut tuomassa kiertotalousajattelua Suomeen ja tukenut edelläkävijäkaupunkeja ja -yrityksiä resurssiviisauden kehittämissä. Teollisena ekologina hän taitaa materiaalivirtojen systeemitason tarkastelut ja on oiva apu kiertotalouden ekosysteemien kehitystyössä. Lillin erikoisosaamista on kiertotalouden kriteerit ja arvioinnit ja erityisen hyvin hän tuntee kiinteistö- ja rakennusalan segmentin. Lillin työnkuvaan kuuluu asiantuntijoidemme kiertotalousosaamisen sekä palveluidemme kehittäminen sekä tietenkin kiertotalousprojektien suunnittelu ja läpivienti asiakkaidemme kanssa. Vapaa-ajallaan hän ylläpitää kiertokulkuja esimerkiksi omilla hyötykasviviljelmillä.

Ota yhteyttä Lilliin

Pekka Marttinen

Ympäristömanageri

Kaikki kiertoon! Pekan kiertotalousosaamisen kestävässä ytimessä on kierrätys, kattaen mm. kierrättämisen mahdollisuudet, keräysvälineiden ratkaisut sekä käyttäjien toimintatavat ja osaamisen. Näitä asioita Pekka edistää päivittäin erityisesti päivittäistavara- ja rautakaupan sektoreilla. Vapaa-ajallaan kierrätysgurumme viihtyy matkustelun ja mökkeilyn parissa.

Ota yhteyttä Pekkaan

Henrik Ojala

Ympäristömanageri

Kiertotaloutta käytäntöön! Henrik tuo kiertotaloustiimiimme vahvaa käytännön tekemistä. Henrikin ydinosaamista ovat kiertotaloustoimenpiteiden ja muutosten toteuttaminen käytännön tasolla vahvassa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa – etenkin kauppakeskuksissa, toimistokiinteistöissä ja rakennusalalla. Häntä motivoi työn merkityksellisyys sekä työskentely eri ympäristöissä erilaisten ihmisten kanssa. Vapaalla Henrik viihtyy surffauksen, lumilautailun, luonnossa liikkumisen ja mökkeilyn parissa.

Ota yhteyttä Henrikiin

Laura Kemppainen

Seniori ympäristömanageri, tiimipäällikkö

Kiertotaloudessa riittää kehitettävää! Pitkän ja laajan uran L&T:llä tehneen Lauran fokus on jätehuollon sekä keräysvälineiden ja logistiikan kehittämisessä ja pilotoinnissa. Laura on ollut mukana luomassa lukuisia uusia ja luovia kiertotalousratkaisuja, eri kokoisista yrityksistä kuntiin ja kaupunkeihin. Hänen työnkuvaansa kuuluu myös asiakkaiden opastaminen ja koulutus uusien ratkaisujen käytössä. Lauran erikoisosaamiseen kuuluu myös rakennusteollisuuden kiertotalousratkaisuiden ja ympäristöraportoinnin osaamisen kasvattamiseen.

Ota yhteyttä Lauraan

Jonas Martin

Ympäristömanageri

Huomioidaan ympäristö kaikessa! Ympäristömanagerina Jonas keskittyy erityisesti siihen, miten luonto ja ympäristö huomioidaan kiertotalouden eri toiminnoissa. Hän on valmistunut meri- ja ympäristöbiologiksi, joten ympäristöasiat ovat myös koulutuksen puolesta vahvasti hallussa. Työssään Jonasta motivoi tyytyväiset asiakkaat sekä vaihtelevat ja haastavat työtehtävät. Työn ulkopuolella hän harrastaa mm. lacrossea, kuntoilua ja ulkoilua.

Ota yhteyttä Jonakseen

Antti Tekoniemi

Myyntipäällikkö

Kokonaiskuva on tärkeä! Antti katsoo kestävää kehitystä laajalla fokuksella, keskittyen kiertotalouden valtakunnallisiin ratkaisuihin ja asiakkuusjohtamiseen yhteistyön kehittämisessä. Näitä asioita hän ratkoo päivittäin mm. kaupan, kiinteistöjen ja julkisen sektorin alueilla. Antti harrastaa jousiammuntaa maajoukkuetasolla tavoitteenaan – ei vähempää kuin Tokion olympialaiset. Lisäksi hän viihtyy golfin, perhokalastuksen, metsästyksen ja laitesukelluksen parissa.

Ota yhteyttä Anttiin

Victoria Alexander

Ympäristömanageri

Koulutuksilla parempaa kiertotaloutta! Ympäristötekniikan diplomi-insinööri Victoria on erikoistunut ratkomaan erityisesti teollisuuden yritysten kiertotalouteen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Hänellä on laaja kokemus erilaisista yrityksistä aina kunnallisesta jätehuollosta kaivosteollisuuteen saakka. Victoria edistää kiertotaloutta yrityksissä muun muassa erilaisten koulutusten muodossa. Vapaa-ajallaan hän nauttii ulkoilusta ja kuntoilusta sekä viettää aikaa perheen ja ystävien kanssa.

Ota yhteyttä Victoriaan

Jesse Talasjoki

Ympäristömanageri

Tehdään kiertotaloudesta tätä päivää! Ympäristötekniikan insinööri Jesse auttaa asiakkaita onnistumaan kiertotaloustoimenpiteissä ja muutosten toteuttamisessa. Hän on erityisen hyvä jalkauttamaan uusia toimintamalleja kauppakeskuksissa, toimitilakiinteistöissä ja sairaaloissa. Lisäksi Jesse kehittää asiakkaidensa kiertotalousosaamista koulutuksilla sekä auttaa asiakkaita löytämään uusia ratkaisumahdollisuuksia materiaali- ja sivuvirroille. Jesse nauttii työnsä monipuolisuudesta, uusista haastavista projekteista sekä loistavasta kiertotalousosaajien tiimistä. Vapaa-ajallaan Jesse löytää työlleen tasapainoa ystävistä ja urheilusta, jota hän harrastaa monipuolisesti kuntosalin, padelin ja lumilautailun muodossa.

Ota yhteyttä Jesseen

Vesa Launo

Liiketoimintapäällikkö

Pidetään energia kierrossa! Energisenä Kiertotalousosaajana Launo keskittyy mm. jätteiden energiahyödyntämiseen, kierrätykseen sekä uusioraaka-aineiden hyödyntämiseen. Näitä tärkeitä asioita hän ratkoo eritoten kaupan ja teollisuuden sekä julkisen sektorin parissa. Kun kiertotaloudelta malttaa, Launo harrastaa laaja-alaisesti pyöräilyä, avovesiuintia, kuntosalia, golfia, metsästystä ja kalastusta sekä musiikkia ja lukemista.

Ota yhteyttä Vesaan

Marko Turunen

Asiakkuuspäällikkö

Suomen muovit kiertoon! Marko tuo kiertotaloustiimiimme kestävää osaamista muovinkierrätykseen. Hänen osaamisensa ytimessä ovat muovin kierrätys ja uusiointi, ympäristöpalveluiden vahva substanssiosaaminen sekä Palpa-asiakkuuksien tuntemus. Tätä kaikkea tapahtuu sekä muoviteollisuudessa että kaupoissa, ravintoloissa, hotelleissa ja muissa asiakasrajapinnoissa. Kun Marko ei edistä muovinkierrätystä, hän kalastaa ja nautiskelee moottoripyörällä ajamisesta.

Ota yhteyttä Markoon

Timo Kangastie

Ympäristömanageri

Kiertotaloudella kohti hiilineutraaliutta! Timon kiinnostuksenkohteita ovat kiertotalouden toteuttaminen osana kaupunki-infraa sekä jätehuollon ratkaisujen edistäminen. Timo on valmistunut ympäristötekniikan insinööriksi erikoistuen jätehuollon asiantuntijuuteen, datalla johtamiseen ja tiedon käsittelyyn. Hänellä on laaja kokemus julkisen ja yksityisen sektorin projekteista eri hankkeiden myötä. Timo hallitsee myös teollisuuden ja rakennusalan materiaali- ja sivuvirrat sekä niiden hyödyntämisen. Työssään Timoa motivoi ympäristöarvot huomioiva toimintaympäristö, tavoitteiden saavuttaminen sekä asiakkaiden hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttaminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen. Työn ohella Timo rentoutuu musiikin, erityisesti vinyylilevyharrastuksen parissa sekä nauttii luonnossa liikkumisesta koiran kanssa.

Ota yhteyttä Timoon

Saara Tuhola

Ympäristömanageri

Osaaminen kunniaan! Saaran tekemisen ytimessä on niin työntekijöiden kuin jätehuollon vastuuhenkilöiden osaamisen kehittäminen, mukaan lukien kouluttaminen teollisuuden sektorilla. Lisäksi hänen repertuaariinsa kuuluu sisälogistiikan toimivuus, materiaali- ja sivuvirrat, selvitykset sekä kehitysohjelmien läpivienti. Saaran vapaa-aika kuluu perheen, liikunnan ja mökkeilyn sekä remontoinnin parissa.

Ota yhteyttä Saaraan

Tommi Tupala

Myyntipäällikkö

Isotkin asiat kiertävät! Tommin ominta kiertotalousosaamista on rakennustyömaiden ja teollisuuden kierrätyspalvelut sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja kehittäminen – isosti ja valtakunnallisesti. Tommi kannattaa Tapparaa, joten tuskin tarvitsee mainita, että hän on kova jääkiekkofani. Vapaalla hän viihtyy myös ulkoilun, kalastuksen, laskettelun, veneilyn sekä juniorijalkapallon ja salibandyn parissa.

Ota yhteyttä Tommiin

Janne Hannula

Projektipäällikkö

Tehdään kiertotaloudesta totta! Jannen intohimona on kehittää ja toteuttaa kiertotaloutta käytännössä, erityisesti teollisuuden, rakentamisen ja kaupan aloilla. Hänen työnsä keskiössä ovat erityyppisten jätteiden ja materiaalien kierrätys- ja hyödyntämisratkaisut sekä ympäristövastuuasiat. Työajan ulkopuolella Jannea inspiroi luonnossa liikkuminen eri muodoissa, maastopyöräily ja kalastus – sekä urheilun ja rikossarjojen seuraaminen.

Ota yhteyttä Janneen

Ota yhteyttä