Oras

Tavoite

Vesikalusteita valmistavalla Oraksella haluttiin tehostaa jätteiden lajittelua ja nostaa sitä kautta kierrätysastetta. L&T auttoi yrityksen ja henkilökunnan kohti uusia kiertotalouden tasoja.

L&T:n ratkaisu

Oraksella syntyy tehdastuotannon jakeina pahvia, energiajaetta, kalvomuovia, puujätettä sekä keräyspaperia. Lisäksi yrityksen omasta valimosta syntyy erilaisia sivuvirtoja, kuten messinkirunkojen valusta syntyvää keernahiekkaa sekä metallijätteitä.

L&T:n ratkaisuna oli saada oikeat keräysvälineet lähelle jätteen syntypaikkaa. Kun lajittelu tehdään mahdollisimman helpoksi, se näkyy nopeasti kierrätysasteen nousuna. Eri jakeiden kierrättämistä on tehostettu muun muassa keräysvälineiden valinnoilla. Kaikki tähtää kierrätysasteen nostamiseen.

Kiertotalousosaajan rooli

L&T:n ympäristömanageri Saara Tuhola kehittää Oraksen jätehuoltoa ja lajittelua.

"Jätehuoltoa optimoimalla saamme asiakkaan hyödynnettävät materiaalit kiertoon tehokkaasti. Teemme fiksuja tekoja asiakkaan ja ympäristön kannalta", Tuhola kuvailee.

Tulokset

Jätehuoltoa optimoimalla ja syntypaikkalajittelua tehostamalla hyödynnettävät materiaalit on saatu kiertoon tehokkaasti. Näin kierrätysaste on saatu merkittävään nousuun.

”Olemme yhdessä oraslaisten kanssa luoneet mahdollisimman tehokkaan syntypaikkalajittelun, onnistuen siten nostamaan yrityksen kierrätysastetta merkittävästi."

Saara Tuhola, L&T:n ympäristömanageri

Ota yhteyttä