Meira

Tavoite

Meira halusi nostaa kahvintuotannossaan uusiokäytön astetta merkittävästi. L&T:n ansiosta iso osa Meiran kahvista paahtuu nykyään biokaasulla, jonka raaka-ainetta on omasta tuotannosta syntynyt jäte.

L&T:n ratkaisu

Meiran kahvintuotannon sivuvirtana syntyvästä jätteestä jalostetaan biokaasua, jota käytetään kahvin paahtamisessa tarvittavan lämmön lähteenä. Jalostus biokaasuksi tapahtuu Labion laitoksella Lahdessa, ja Meira ostaa kaasun sen jakelusta vastaavalta Suomen Kaasuenergialta.

”Hanke alkoi, kun mietittiin eri jätevirtojen hyödyntämistä. Silloin nousi esille, että kahvijäte kannattaisi hyödyntää biokaasun tuotannossa”, kertoo L&T:n ympäristömanageri Olli Erjama.

”Aiemmin kahvijäte meni polttoon, mutta nyt se saa uuden elämän. Kahvijätteestä syntyy biokaasun ohella ravinnejäännöstä, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi peltolannoitteena”, täydentää L&T:n energiatehokkuusasiantuntija Oskari Raitanen.

Kiertotalousosaajan rooli

Olli Erjama vastaa jätehuollon kehittämisestä, ja Oskari Raitanen päästölaskennasta, suunnittelusta ja raportoinnista. Kaikki tähtää Meiran kärkitavoitteisiin: energian säästöön, päästöjen vähentämiseen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön.

Syntypaikkalajittelu ja keräämisen helppous ovat olennaisia onnistumisen kannalta. Siksi on mietitty keräysvälineiden paikkoja eri kerroksissa ja lisätty astioita tarpeen mukaan”, Erjama luettelee.

Tulokset

Kahvijätteen kierrätys vähentää Meiran hiilidioksidipäästöjä noin 77 tonnia vuodessa ja nostaa kierrätysastetta 21 prosenttiyksikköä. Kaikki jäte muovista ja kahvipakkauslaminaatista juuttisäkkeihin kiertää tehokkaasti. Päästötavoitteet ovat kunnianhimoisia: yhtiö haluaa puolittaa kasvihuonepäästönsä vuoden 2022 loppuun mennessä vuoden 2018 tasosta.

Kierrätyaste
nousi
21%
Hiilidioksidipäästöjen määrä laski 77t

”Alussa tästä tulee tietysti kustannuksia, mutta kokonaisuus istuu loistavasti strategiaamme. Tällä tehdään konkreettisia hyviä tekoja”

Marleena Bask, Meiran strategia- ja vastuullisuusjohtaja

Ota yhteyttä