Screen Shot 2018-02-20 at 13.19.20.png

TURVAA TYÖYMPÄRISTÖSI!

Työtapaturma, ympäristöonnettomuus tai muu vahinko tuo aina mukanaan seurauksia, jotka voivat pahimmillaan olla teollisuusyrityksen kannalta kohtalokkaita.

Vaikka onnettomuuden aiheuttaisi tehdasalueella toimiva ulkopuolinen yritys, kantaa isäntäorganisaatio aina viime kädessä vastuun ja imagohaitan tapahtuneesta.

Työturvallisuuden varmistaminen ja parantaminen on yhteistyötä. Yhdessä suunnittelu sekä yhteiset viestintä- ja kehitysmenetelmät takaavat, ettei yhdellekään tehdasalueella työskentelevälle tai siellä vierailevalle aiheudu turhia riskejä. Mutta millä tavoin työturvallisuutta voidaan jatkuvasti kehittää yhteistyössä palveluyrityksen kanssa?

Lataa Turvaa Työympäristösi -opas ja lue mm. 

  • Mitä työturvallisuus maksaa? 
  • Kuinka ottaa riskit haltuun? 
  • Jätelain asettamat viranomaisvaatimukset
  • 6 vinkkiä vastuullisimpiin työmenetelmiin