Skip to content

LT_Kiertokuluttajat_nega_rgb_1200px

TYÖKALUT VAIKUTTAVAN LUONTOTYÖN ALOITTAMISEEN

Lataa webinaaritallenne

TYÖKALUT VAIKUTTAVAN LUONTOTYÖN ALOITTAMISEEN WEBINAARITALLENNE

Luontokato on ottanut viime vuosien aikana yhä merkittävämpää roolia ilmastonmuutoksen rinnalla. Sille on selkeä syy: luonnon monimuotoisuus hupenee nopeammin kuin koskaan. Luontokato aiheuttaa globaaleja ketjureaktioita, joiden vaikutukset näkyvät ympäristössämme jo alle 50 vuoden kuluttua. 
Luonnon monimuotoisuus vaatii tekoja kaikilta, mutta sen vaaliminen on monille yrityksille aiheena uusi ja selkeitä työkaluja sen mittaamiseen ja arviointiin on vielä maltillisesti. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla esteenä vaikuttavan luontotyön aloittamiselle.

Luontotyö kannattaa aloittaa pala kerrallaan pohtimalla ensin oman toiminnan vaikutuksia, toimitusketjun keskeisiä vaikuttimia sekä millaisilla kumppanuusratkaisuilla omasta luontotyöstä saisi mahdollisimman paljon irti. Miten luontotyössä pääsee alkuun? Entä miksi se tulisi ottaa osaksi yritysten vastuullisuusohjelmaa? Ota inspiraatiota omaan luontotyöhön maksuttomasta Työkalut vaikuttavan luontotyön aloittamiseen -webinaaristamme.  

Lataa webinaaritallenne

WEBINAARIN PUHEENVUOROT JA PUHUJAT

LT Yleispohja 1200x1200px sininen-1 (30)

1. Luonto ja yritykset: missä mennään?

  • Missä tällä hetkellä mennään luonnon monimuotoisuuden osalta?
  • Millaisia vaikutuksia luontokato aiheuttaa ja miksi sitä tulisi hillitä?
  • Miten kiertotalouden ratkaisuilla voidaan hillitä luontokatoa?

RIKU SINERVO
Asiantuntija, luonto ja talous
Sitra


 

LT Yleispohja 1200x1200px sininen-1 (29)

2. Alkuun luontotyössä

  • Luontokato ja sen hillintä rakennetussa ympäristössä 
  • Miten luontokadon ehkäisyn voi ottaa osaksi omaa vastuullisuustyötä?
  • Miten L&T ehkäisee luontokatoa?

SENJA FORSMAN-KATAINEN
Head of Sustainability
Lassila & Tikanoja


 

LT Yleispohja 1200x1200px sininen-1 (24)

3. Viheralueet rakennetun ympäristön hiilinieluna

  • Miten viheralueiden hoidolla voidaan vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen?
  • Millaista hyötyä erilaisista rakennetun ympäristön luontoratkaisuista on?
  • Millaista tutkimustietoa on saatavilla?  

SATU SOKKINEN
Viherrakentamisen asiantuntija
Lassila & Tikanoja


 

LATAA WEBINAARITALLENNE TÄSTÄ:

Lataa webinaaritallenne täyttämällä alla oleva lomake. Toimitamme webinaarin katselulinkin sinulle sähköpostiin. Webinaari on maksuton. 
senjan blogi header22

Vaikuttava luontotyö tarvitsee välillisiä keinoja tuekseen

L&T osallistui vuonna 2022 Sitran ja FIBSin pilottihankkeeseen, jossa testattiin tiedeperusteisten luontotavoitteiden asettamista. Kysyimme L&T:n Senior Sustainability Manager Senja Forsman-Kataiselta, miten ohjeisto toimii ja miten sitä tulisi jatkossa kehittää, jotta yritysten luontotyöstä saataisiin mahdollisimman vaikuttavaa. 

Lue lisää

TUTUSTU MUIHIN WEBINAAREIHIN:

ILMASTO-1-1

ILMASTOTAVOITTEET OSAKSI VASTUULLISUUSTYÖTÄ

Webinaaritallenne

Päästöjen säätely koskettaa yhä tiukemmin yritysten koko arvoketjua. Ilmastotyö on kaikkien vastuulla ja siltä ei enää yksikään yritys voi välttyä. Mutta mistä päästä ilmastotoimet tulisi aloittaa, ja miten löytää itselleen sopivat  välineet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi? Entä miten L&T on onnistunut tekemään vaikuttavaa ilmastotyötä? 

Tutustu webinaariin

KIERTOTALOUS-1-1

KIERRÄTYSASTE YLÖS DATAN AVULLA

Ajankohta: 18.7.2023 klo 10-11

Neitseellisten raaka-aineiden käyttö kasvaa, vaikka kehityksen pitäisi mennä päinvastaiseen suuntaan.  Kiertotalous on avainasemassa luonnonvarojen ehtymisen ehkäisyssä, mutta se vaatii yrityksiltä täyttä toimintalogiikan muutosta. Miten kierrätysastetta voi nostaa ja millä jätevirroilla on tässä suurin vaikuttavuus? Entä miten kiertotalouden tiekartta auttaa viemään suunnitelmat käytäntöön?

Tutustu webinaariin

 

KIERTOTALOUDEN TOIMINNANJOHTAJA